สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(University Academic Service Center : UNISERV)
โทร. 053-942881-4 โทรสาร. 053-942890 Email : uniserv.cmu.ac.th

 
  
 
 
 
 
 


สำนักบริการวิชาการ ร่วมจัดงาน การเสวนาทางวิชาการ
การวัดความรู้งานวิจัยเมืองสร้างสรรค์เชิงพื้นที่ "แนวทางงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองเชียงใหม่....

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริการวิชาการ กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

สำนักบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558...
การประชุม การปฎิรูปเศรษฐกิจไทยและระบบเกษตรพันธสัญญา
เพื่อหารือในการ แก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ณ ห้องประชุมทองกวาว1 สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
โครงการอบรม การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามแนวทาง CMU-EdPEx
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนอัญเชิญ
พระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย  แห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
พระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่  ในงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลาสนิออง รองผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร
ร่วมเดินในขบวน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” (เพิ่มเติม)...
การเสวนาเรื่อง รวมพลัง ร่วมพิชิต วิกฤติหมอกควัน เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่8 (รุ่นที่ 20/2558 ก.พ.)...
อ่านทั้งหมด...

 

 

 
UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก
:WIFI , ร้านอาหาร อยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศรษฐกิจ
และย่านการท่องเที่ยวบนถนนนิมมานเหมินท์
ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยดอยสุเทพ..
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า,ทีวี,มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น...อ่านรายละเอียด

   

บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่่ทันสมัย อาทิ ชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม... 

cmu mail it account VPN cmu jumbo net cmu e-thesis cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library