ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »บริการห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ราคาเริ่มต้นเพียง 570 (ไม่รวมอาหารเช้า)
**ห้องพักเตียงเดี่ยว/เตียงคู่(สองเตียง)
    วิวเมืองเชียงใหม่ 1,000 บาท/คืน
    วิวดอยสุเทพ 1,200 บาท/คืน
***ห้องสวีท ราคา 2,500 บาท/คืน
ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »เปิดรับจองห้องพัก
ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่51
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30น.

ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.comประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

---------------------------------------------------------
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

---------------------------------------------------------
ประกาศ ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
---------------------------------------------------------


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร
และนักพูดอย่างมืออาชีพ
--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรม
"โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน
วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสเต็มศึกษา ครั้งที่2
--------------------------------------------------------


การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
"พฤกศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต"
--------------------------------------------------------


ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ
จัดการอบรมในหัวข้อ Marketing Go
----------------------------------------------------

การประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาหาร
และสถานที่ "การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่7"

-----------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม »

 

 

สำนักบริการวิชาการ โดยคุณกรุณา บุญญพันธุ์
และคุณภาคิน คำสุรินทร์ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
---------------------------------------------------------

สำนักบริการวิชาการ โดยคุณกรุณา บุญญพันธุ์
และคุณภาคิน คำสุรินทร์ เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน
---------------------------------------------------------

สำนักบริการวิชาการ โดยคุณนิคม หล้าอินเชื้อ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
---------------------------------------------------------

การประชุมกรรมการอำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------------------

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงานวันคล้ายวัน สถาปนาครบรอบ 27 ปี
ณ สำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-----------------------------------------------------

มอบรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ " Summer Time "
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สำหรับลูกค้าที่มีรายชื่อ
เข้าพัก ระหว่างวันที่ 6-17 เมษายน 2559
ผู้โชคดีคือ คุณกัญญาภัค รัตนวรสมบัติ
------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม
QA

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com