สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(University Academic Service Center : UNISERV)
โทร. 053-942881-4 โทรสาร. 053-942890 Email : uniserv.cmu.ac.th


   
   
สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
สำนักบริการวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
รุ่นที่ 18/2557 (รุ่นที่7 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)...
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
รุ่นที่ 16/2557 (รุ่นที่6 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)...
อ่านทั้งหมด...
   
UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก
:WIFI , ร้านอาหาร อยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศรษฐกิจ
และย่านการท่องเที่ยวบนถนนนิมมานเหมินท์
ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยดอยสุเทพ..
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า,ทีวี,มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น...อ่านรายละเอียด

   

บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่่ทันสมัย อาทิ ชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม...


 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)บทนำรายงาน การถอดบทเรียน
การปลูกป่าและจัดทำฝายต้นน้ำ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-book
รายงานการถอดบทเรียน การปลูกป่า และจัดทำฝายต้นน้ำ ได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร.053-942872 และ 053-942875

*คู่มือประกอบการเปิดเอกสารรูปแบบ E-book*
 
cmu mail it account VPN cmu jumbo net cmu e-thesis cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library