สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(University Academic Service Center : UNISERV)
โทร. 053-942881-4 โทรสาร. 053-942890 Email : uniserv.cmu.ac.th

 
   
 
 
 
 
 
 


การเสวนาเรื่อง รวมพลัง ร่วมพิชิต วิกฤติหมอกควัน เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่8 (รุ่นที่ 20/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่7 (รุ่นที่ 18/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่6 (รุ่นที่ 16/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่5 (รุ่นที่ 13/2558 ก.พ.)...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวนการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้รับมอบ ซึ่งปฎิทินเก่าเหล่านี้ได้รับบริจาคจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัด
ทำบัตรอักษร สมุดอักษรเบรลล์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการ
ทางสายตา
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่4 (รุ่นที่ 10/2558 ก.พ.)...
อ่านทั้งหมด...

 

 

 
UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก
:WIFI , ร้านอาหาร อยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศรษฐกิจ
และย่านการท่องเที่ยวบนถนนนิมมานเหมินท์
ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยดอยสุเทพ..
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า,ทีวี,มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น...อ่านรายละเอียด

   

บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่่ทันสมัย อาทิ ชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม... 
ประกาศ...เรื่องขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้
             ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
 

cmu mail it account VPN cmu jumbo net cmu e-thesis cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library