กิจกรรมการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อม
จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวรภายใต้โครงการเปิดการตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บุคลากรสำนักบริการวิชาการ
ได้เก็บเงินลูกค้าที่มาใช้บริการ
ห้องประชุมได้แล้วส่งคืนเจ้าของ


ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ใช้บริการห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มอบเงินสินน้ำใจให้แก่
นายสนธิชัย ส่งเจริญไพรวัน และนายพัสกร ชฎาธาร บุคลากรของ สำนักบริการวิชาการ เนื่องจากเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วส่งคืน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม  ปฐมธนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักบริการวิชาการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ เนื่่องในวันมหิดล
ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
สำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...


สำนักบริการวิชาการได้รับเกียรติจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการใช้สถานที่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กลุ่มที่ 3
ใน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่-เชียงราย สำนักบริการวิชาการ

  more...UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก, WIFI, ร้านอาหาร
ตั้งอยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศษรษฐกิจและย่านการท่องเที่ยว
บนถนนนิมมานเหมินท์ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัรวื
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น, ตู้เย็น, ตู้เสื้อผ้า, ทีวี มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกร์โสตทัศนูปกรณ์
ที่ทันสมัย อาทิชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...