The 15th APSSA International Conference 2016

26-29 June 2016 Chiang Mai University
Chiang Mai , Thailand

Booking!!
Telephone.053-942881-4, 081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th, uniservhostel@hotmail.com

Go to Website »บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ราคาเริ่มต้นเพียง 570 (ไม่รวมอาหารเช้า)
**ห้องพักเตียงเดี่ยว/เตียงคู่(สองเตียง)
    วิวเมืองเชียงใหม่ 1,000 บาท/คืน
    วิวดอยสุเทพ 1,200 บาท/คืน
***ห้องสวีท ราคา 2,500 บาท/คืน
ติดต่อสำรองห้องพัก
โทร.053-942881-4 มือถือ 081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

หลากหลายขนาด รองรับได้ตั้งแต่ 50-600 ท่าน

อัตราค่าบริการจัดเลี้ยง(เหมาจ่าย)
จำนวน 40 คนขึ้นไป อัตรา 350 บาท/คน/วัน
(รวมค่าห้องประชุม, Projector,
อาหารกลางวัน1มื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ )
ติดต่อสำรองห้องประชุม
โทร.053-942881-4 มือถือ 081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม »
มอบรางวัลผู้โชคดี แคมเปญ " Summer Time "
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สำหรับลูกค้าที่มีรายชื่อเข้าพัก
ระหว่างวันที่ 6-17 เมษายน 2559
ผู้โชคดีคือ คุณกัญญาภัค รัตนวรสมบัติสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่30
(รุ่นที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา.rar

 


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่29
(รุ่นที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา.rar

 


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่28
(รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา.rar

ดูเพิ่มเติม »

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม
QA

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com