สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(University Academic Service Center : UNISERV)
โทร. 053-942881-4 โทรสาร. 053-942890 Email : uniserv.cmu.ac.th

 
   
 
 
 
 
 
 


   
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนอัญเชิญ
พระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย  แห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์
พระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่  ในงานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลาสนิออง รองผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร
ร่วมเดินในขบวน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” (เพิ่มเติม)...
การเสวนาเรื่อง รวมพลัง ร่วมพิชิต วิกฤติหมอกควัน เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่8 (รุ่นที่ 20/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่7 (รุ่นที่ 18/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่6 (รุ่นที่ 16/2558 ก.พ.)...
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่5 (รุ่นที่ 13/2558 ก.พ.)...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวนการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้แก่โรงเรียน
สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีนายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นผู้รับมอบ ซึ่งปฎิทินเก่าเหล่านี้ได้รับบริจาคจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัด
ทำบัตรอักษร สมุดอักษรเบรลล์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการ
ทางสายตา
“โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
2558” รุ่นที่4 (รุ่นที่ 10/2558 ก.พ.)...
อ่านทั้งหมด...

 

 

 
UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก
:WIFI , ร้านอาหาร อยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศรษฐกิจ
และย่านการท่องเที่ยวบนถนนนิมมานเหมินท์
ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยดอยสุเทพ..
รายละเอียดเพิ่มเติม...
   

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า,ทีวี,มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น...อ่านรายละเอียด

   

บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่่ทันสมัย อาทิ ชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม... 
ประกาศ...เรื่องขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้
             ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
 

cmu mail it account VPN cmu jumbo net cmu e-thesis cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library