กิจกรรมการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อม
จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวรภายใต้โครงการเปิดการตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


 สำนักบริการวิชาการได้รับเกียรติจากกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้สถานที่จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา กลุ่มที่ 3 ใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่-เชียงราย
สำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ
กรมศิลปากร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
"International Seminar on Living Heritage Conservation
Managing Change, Engaging Community,Sustaining
Wiang Kum Kam" ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มช
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ
Memorandum of University Signing Ceremony  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ
พิธีเปิดโครงการ “International Conference on Burma/
Myanmar Studies BURMA/MYANMAR IN TRANSITION
Connectivity, Changes and Challenges เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุมนักบุญ
ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์
จังหวัดพะเยา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ Siam Triangle อ.เชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมมนาโครงการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดลำปาง
ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และร่วมกันสำรวจพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว Unseen ณ ภาพเขียนสีโบราณ บ้านท่าสี

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมมนา โครงการการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

การประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ครั้งที่1(ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ เพื่อจัดทำแผนแม่บททาง พิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา โครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายมาโนชย์ คำสี วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
สำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม  2558 พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบ เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริจาค
ช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง อยู่ในถิ่นห่างไกล และทุรกันดาร
สำนักบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ปฐม ปฐมธนพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมทำบุญงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครบรอบ 47 ปี  วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
  more...UNISERV HOSTEL
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก
:WIFI , ร้านอาหาร อยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศรษฐกิจ
และย่านการท่องเที่ยวบนถนนนิมมานเหมินท์
ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยดอยสุเทพ..
รายละเอียดเพิ่มเติม...
ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น,ตู้เย็น,ตู้เสื้อผ้า,ทีวี,มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น...อ่านรายละเอียด
บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุม สัมมนา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่่ทันสมัย อาทิ ชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่าง
และอาหารกลางวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...