ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย ภายใต้หัวข้อ “The Best is yet to come”
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย ภายใต้หัวข้อ “The Best is yet to come” ซึ่งสถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้น ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มช. โดยมี ท่านกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มช. และบุคคลทั่วไปร่วมพิธีฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม