ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง"
คณะผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก พร้อมด้วยบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง
ณ บ้านไร่สเต็กเฮ้าส์ สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม