ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560"
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560 โดยออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่
โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมช. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
สำหรับเส้นทางรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ และเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟลพบุรี
สถานีรถไฟนครสวรรค์ สถานีรถไฟพิษณุโลกและสถานีรถไฟลำปาง เพื่อเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม