ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา"
การเสวนา เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่ม (หอมแดง)
โครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิน ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม