สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุม The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference (UCUC) Theme : Industry 4.0
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จาก วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดประชุม
The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference (UCUC) Theme : Industry 4.0 ในวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1
Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม