ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนัก ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและบุคลากรเป็นตัวแทน
เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม