สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการอย่างมืออาชีพ ยุค4.0
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ กองบริหารงานบุคคล มช.ที่มาใช้บริการห้องประชุม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการอย่างมืออาชีพ ยุค4.0
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม