ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การสอนภาษาอังกฤษ กับโครงการ โอโม่ bright future academy
"คุณลูกกอล์ฟ" คณาธิป สุนทรรักษ์ เจ้าของและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Angkriz, ดารานักแสดง โปรดิวเซอร์ และผู้ดำเนินรายการ
ได้ให้เกียรติมาใช้บริการห้องประชุม Green Nimman CMU Residence ในการสอนภาษาอังกฤษ กับโครงการ โอโม่ bright future academy
ณ ห้องประชุม ทองกวาว วันที่ 24 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรม