สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและระเบียบงานสารบรรณ
วิทยากรโดย คุณปรีดา ศิริรังษี ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 Green Nimman CMU Residence วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม