สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า หอพัก ภาคเหนือ
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติใช้บริการห้องจัดการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า หอพัก ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม