ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ มช. นำโดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เลขานุการ และหัวหน้างาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.
ภาพกิจกรรม