ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ประชุม The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference (UCUC) Theme : Industry 4.0

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561 สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB)

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

ปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (สำหรับสายวิชาการ)

อ่านเพิ่มเติม »

งานเลี้ยงขอบคุณคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแข่งกันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com