ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

การสัมมนากระบวนการจัดการเมือง (ICOMOS TRAINING Management Framework for People & Place:
Towards UNESCO World Heritage City ภายใต้โครงการจัดทำแผนฯ ระยะที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสื่อสารมวลชน ครบรอบ 12 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี "GXU-CMU
MBA exchange program 2017"

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม สร้างในโอกาส ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม »

อบรม หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม »

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนวพระราชดำริ
และการบริการวิชาการรับใช้สังคม อ.แม่แจ่ม

อ่านเพิ่มเติม »

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนวพระราชดำริ
และการบริการวิชาการรับใช้สังคมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1 >>2  ...7

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com