สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND


Green Nimman CMU Residence
University Academic Service Center, 
Chiang Mai University (UNISERV CMU)

239 Nimmanhemin Road, Mung Chiang Mai, 50200,Thailand 
Tel.(66 53) 942881-4 ; (66 81)8826411 Fax.(66 53) 942890 
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com
ID Line : @utz6842b

 

      

University Academic Service Center, 
Chiang Mai University (UNISERV CMU)

239 Nimmanhemin Road, Mung Chiang Mai, 50200,Thailand 
Tel.(66 53) 942881-4 ; (66 81)8826411 Fax.(66 53) 942890 
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com