ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม จังหวัด (ROC)
------------------------------------------------

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร.053-942865   โทรสาร. 053-942890
E-mail:

 

      


ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University
239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200ติดต่อสอบถามTel.053-942865
E-mail: