สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม


Mrs.Suvicha Yodsudthi
Mrs.Suvicha Yodsudthi
Head Of UNISERV Hostel & Seminar Section
cmu mail: suvicha.y@cmu.ac.th Tel. 053-942861

 

Ms.Subhattara Pholperm

Ms.Subhattara Pholperm
UNISERV Staff
Accommodation Service Supervisor
cmu mail: subhattara.p@cmu.ac.th
Tel. 053-942855

 

นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ

Ms.Porntip Klasunthia
UNISERV Staff
Seminar Service & Reception Supervisor

cmu mail: porntip.k@cmu.ac.th
Tel..053-942855

 

นายประหยัด แผนคง

Mr.Prayad Pankong
UNISERV Staff
cmu mail: prayat.p@cmu.ac.th

 

นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า

Mr.Jiratiwat Chaichaufah
UNISERV Staff
cmu mail: jeerawat.ch@cmu.ac.th

 

นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย

Ms.Thanyanan Sareewatthanachai
UNISERV Staff
cmu mail: thunyanun.n@cmu.ac.th

 

นางสาวเกษริน เรือนสุวรรณ

Ms.Kessarin Ruensuwan
UNISERV Staff
cmu mail: kessarin.r@cmu.ac.th

 

นางศิริกานต์ สารขาว

Mrs.SiriKarn Sarnkhow
Housekeeper
cmu mail: sirikarn.s@cmu.ac.th

 

นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก

Mrs.Chaypan Phetsook
Housekeeper
cmu mail: chaypen.p@cmu.ac.th

 

Ms.Manee Duaengrit

Ms.Manee Duaengrit
Housekeeper
cmu mail: manee.d@cmu.ac.th

 

นางสาวศรีวัน เรือนสืบ

Ms.Sriwan Ruansueb
Housekeeper
cmu mail: sriwan.r@cmu.ac.th

 

นางสมสาย ขัตินำ

Mrs.Somsai Khattinam
Housekeeper
cmu mail: somsai.k@cmu.ac.th

 

นางน้ำอ้อย ธัญโกศ

Mrs.Namoil Thanyakos
Housekeeper
cmu mail: namoil.t@cmu.ac.th

 

Mr.Tanakom Pintachod

Mr.Tanakom Pintachod
Seminar Service Coordinator
cmu mail:

 

นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก

Ms.Suchapat Kudnok
Seminar Service Coordinator
cmu mail:

 

สุขุมพันธ์ ตั๋นวงค์

Sukhumporn Tanwong
Housekeeper
cmu mail:

 

นายสนธิชัย สง่าเจริญไพรวัน

Mr.Sonthichai Sangajaroenpaiwan
Housekeeper
cmu mail:

 

นางสาววัณนิดา ทิศอุ่น

Ms.Wannida Tidoun
Housekeeper
cmu mail:

 

เฉลิมชน ชุ่มใจ

Chaioemchon Chomchai
Housekeeper
cmu mail:

 

ดวงฤทัย มะโนคำ

Dungretai Manocam
Seminar Service Coordinator
cmu mail:

 

ณัฐฏ์พิมล อินถาเขียว

Nutpimon Intakeaw
Housekeeper
cmu mail:

 

สิริกรณ์ ศรีบัวตุ้ย

Sirikorn Sribuatuy
Housekeeper
cmu mail: