» รายละเอียดรถ "รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพดี ผู้รับผิดชอบ วีระพงษ์