» รายละเอียดรถ "รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพดี ผู้รับผิดชอบ เศรษฐสันต์