» รายละเอียดรถ "รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพรถดี ผู้รับผิดชอบ วิษณุ