» รายละเอียดรถ "รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพปานกลาง ผู้รับผิดชอบ ทองอยู่