» รายละเอียดรถ "รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพดี ผู้รับผิดชอบ ธวัชชัย