» รายละเอียดรถ "รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218"
 
รูปรถ
:
ชื่อรถ
: รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218
คำอธิบายรถ
:
น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล สภาพดี ผู้รับผิดชอบ วีระพงษ์