วันที่: 13 ก.ค. 2561

* คลิกที่ไอคอน 24Hrs Display เพื่อแสดงรายการแบบ 24 ชั่วโมง
* ท่านสามารถคลิกที่รูปรถเพื่อดูรุปใหญ่
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 
Time/Resource
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916
รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144
รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205
รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218
0:00
           
0:30
           
1:00
           
1:30
           
2:00
           
2:30
           
3:00
           
3:30
           
4:00
           
4:30
           
5:00
           
5:30
           
6:00
           
6:30
           
7:00
           
7:30
           
8:00
           
8:30
8:30 - 16:30

ผู้จอง:
ณัฐพงศ์ คำกลม

สถานที่ไป:
รร.เชียงใหม่ฮิลล์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-วันเจดีย์หลวง-วัดพระสิงห์

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
         
9:00
9:00 - 13:00

ผู้จอง:
นายภัทรดนัย ศึกษา

สถานที่ไป:
วัดปางมะกล้วย

คนขับรถ:
นายเศรษฐสันติ์ จันทมงคล
เบอร์โทร: 089-8543078
9:00 - 13:00

ผู้จอง:
นายภัทรดนัย ศึกษา

สถานที่ไป:
วัดปางมะกล้วย

คนขับรถ:
นายวีระพงษ์ บุญมี
เบอร์โทร: 089-5523238
     
9:30
     
10:00
     
10:30
     
11:00
     
11:30
     
12:00
     
12:30
     
13:00
         
13:30
    13:30 - 16:30

ผู้จอง:
นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน

สถานที่ไป:
มช.

คนขับรถ:
นายเศรษฐสันติ์ จันทมงคล
เบอร์โทร: 089-8543078
   
14:00
       
14:30
       
15:00
       
15:30
       
16:00
       
16:30
           
17:00
           
17:30
           
18:00
           
18:30
           
19:00
           
19:30
           
20:00
           
20:30
           
21:00
           
21:30
           
22:00
           
22:30
           
23:00
           
23:30