วันที่: 19 ก.ค. 2561

* คลิกที่ไอคอน 24Hrs Display เพื่อแสดงรายการแบบ 24 ชั่วโมง
* ท่านสามารถคลิกที่รูปรถเพื่อดูรุปใหญ่
« July 2018 »
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 
Time/Resource
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นค-9124
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1440
รถตู้ Toyota Commuter/ชม.นง-1916
รถตู้ MITSUBISHI L-300/ชม.ย-2144
รถกระบะ Toyota VIGO/ชม.กว-5205
รถกระบะ 4WD Toyota/ชม.กห-2218
8:00
6:00 - 22:00[Exceed]

ผู้จอง:
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน

สถานที่ไป:
สนามบิน - สำนักบริการวิชาการ/ที่พักตามรายการแนบ - สำนักบริการวิชการ

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
8:00 - 22:00[Exceed]

ผู้จอง:
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน

สถานที่ไป:
ที่พักตามรายการแนบ - สำนักบริการวิชการ

คนขับรถ:
นายวิษณุ หงษ์สุวรรณ์
เบอร์โทร: 086-9249039
8:30 - 16:00[Exceed]

ผู้จอง:
นายภัทรดนัย ศึกษา

สถานที่ไป:
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

คนขับรถ:

เบอร์โทร:
    8:00 - 16:00

ผู้จอง:
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน

สถานที่ไป:
สนามบิน - สำนักบริการวิชาการ/ที่พักตามรายการแนบ - สำนักบริการวิชการ

คนขับรถ:

เบอร์โทร:
8:30
   
9:00
   
9:30
   
10:00
   
10:30
   
11:00
   
11:30
   
12:00
   
12:30
   
13:00
   
13:30
13:30 - 16:30

ผู้จอง:
นางสาวจันทกรานต์ พุกกะมาน

สถานที่ไป:
มช.

คนขับรถ:
นายทองอยู่ ศรีบัวตุ้ย
เบอร์โทร: 083-5726581
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
     
16:30
       
17:00
       
17:30