อัตราค่าบริการห้องประชุม อาคารกรีนนิมมาน

ราคาแพคเกท

สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป ราคา 350 บาท/ท่าน (ราคานี้รวมห้องประชุม1ห้อง LCD Projector อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ)

ราคาห้องประชุม (กรณีใช้เฉพาะห้องประชุม)

ห้องทองกวาว

สามารถรองรับได้ 600 ท่าน
ราคา 30,000บาท/วัน
ราคา 20,000บาท/ครึ่งวัน

ห้องทองกวาว1 /ทองกวาว2

สามารถรองรับได้ 300 ท่าน
ราคา 15,000 บาท/วัน
ราคา 10,000 บาท/ครึ่งวัน

ห้องอินทนิล

สามารถรองรับได้ 250 ท่าน
ราคา 15,000 บาท/วัน
ราคา 10,000 บาท/ครึ่งวัน

ห้องฝ้ายคำ

สามารถรองรับได้ 150 ท่าน
ราคา 7,500บาท/วัน
ราคา 5,000บาท/ครึ่งวัน

ห้องบัวตอง

สามารถรองรับได้ 50 ท่าน
ราคา 3,000 บาท/วัน
ราคา 2,000 บาท/ครึ่งวัน

ห้องเฟื่องฟ้า

สามารถรองรับได้ 30 ท่าน
ราคา 3,000 บาท/วัน
ราคา 2,000 บาท/ครึ่งวัน

ห้องพวงคราม

สามารถรองรับได้ 40 ท่าน
ราคา 3,000บาท/วัน
ราคา 2,000บาท/ครึ่งวัน

ห้องพวงแสด

สามารถรองรับได้ 40 ท่าน
ราคา 3,000 บาท/วัน
ราคา 2,000 บาท/ครึ่งวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Free Wi-Fi) และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ภายในห้องประชุม

เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์  LCD Projector เครื่องบันทึกเสียง LaserPointer  การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เครื่องฉายแบบถึบแสง ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม

ระบบรักษาความปลอดภัย

เรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)

ระบบอินเตอร์เน็ต

เรามีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Free Wifi) โดยมีสัญญาณภายใน(UNISERV Wifi) และยังมีสัญญาณจากผู้ให้บริการภายนอก (True,Dtac,AIS,3BB,TOT และ Edurom)

สถานที่จอดรถ

เรามีสถานที่ไว้บริการที่จอดรถได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งด้านใต้อาคาร และภายนอกอาคาร

การเดินทาง

เรามีจุดบริการ Taxi รับ-ส่ง ไว้คอยให้บริการท่านและยังสามารถใช้บริการรถ ขสมช.(ฟรี) ในการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อื่นๆ

เรามีบริการฝากซัก-รีด และมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักอย่างสม่ำเสมอ

  • ภาพรวม

ติดต่อ - สอบถาม

ท่านสามารถติดต่อ-สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางสื่อสารด้านล่างนี้ID Line : @utz6842b


Phone Number

053-942881-4 , 081-8826411

Address

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Google Map

Email

uniserv@cmu.ac.th

uniservhostel@hotmail.com