บริการด้านห้องประชุม

ห้องประชุมทองกวาว

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับได้มากถึง 600 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมทองกวาว1

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดกลาง รองรับได้มากถึง 300 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมทองกวาว2

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้มากถึง 300 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมอินทนิล

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้มากถึง 300 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมฝ้ายคำ

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้มากถึง 150 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมบัวตอง

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้มากถึง 50 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
 

บริการท่านด้วยห้องประชุมขนาดเล็ก รองรับได้มากถึง 50 ท่าน

- ฟรี WIFI

- บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เช่น LCD Projector / Computer Notebook / Vissualizer

บริการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม