ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ข่าวประกวดราคา


            - ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเดินสายเมน ไฟฟ้าแรงดันต่ำและปรับปรุงตู้ MDB ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)