สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 (สำหรับสายวิชาการ)

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 (สำหรับสายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่