สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2562

13-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รองศาตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่