สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Happy Money, Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต”

26-มีนาคม-2562
uniserv cmu

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้บริการห้องประชุมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Happy Money, Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต” ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช. ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 โดยมี รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณชยุค ปริญญาธนกุล จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้