สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การบรรยาย กินเพื่อสันติภาพโลก โดยมี Dr.Will Tuttle

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธิจิตต์ เป็นประธานจัดการบรรยาย กินเพื่อสันติภาพโลก โดยมี Dr.Will Tuttle จากสมาคมมังสวิรัตเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ