สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมการวางแผนขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะครูและโรงเรียนแกนนำ 30 โรงเรียน

29-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

การประชุมการวางแผนขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะครูและโรงเรียนแกนนำ 30 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่