สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings)

4-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2562 เรื่อง การเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่