สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่ม / ศูนย์ความเป็นเลิศประจำปี 2563

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริหารงานวิจัย จัดการประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่ม / ศูนย์ความเป็นเลิศประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่