สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562

8-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่