สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่