สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมหารือรายละเอียดการจัดงาน 19TH AUN AND 8TH ASEAN+3 EDUCATIONAL FORUM AND YOUNG SPEAKERS’ CONTEST

26-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือรายละเอียดการจัดงาน 19TH AUN AND 8TH ASEAN+3 EDUCATIONAL FORUM AND YOUNG SPEAKERS’ CONTEST ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะได้้ข้อสรุปในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-14มิถุนายน 2562 โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้บริการห้องพัก และห้องประชุม ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย