สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

14-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคาร กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่