สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการลดการเผาและฝุ่น PM2.5 พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

21-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการลดการเผาและฝุ่น PM2.5 พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชมทองกวาว Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่