สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเพื่อรับฟังระบบและเเนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อรับฟังระบบและเเนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่