สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่