สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมใหญ่สมาคมนักเคมีเครื่องสําอางแห่งประเทศไทย (SCCT )และเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสําอางล้านนา (LCCT)

4-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

สมาคมนักเคมีเครื่องสําอางแห่งประเทศไทยและเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสําอางล้านนา ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สมาคมนักเคมีเครื่องสําอางแห่งประเทศไทย (SCCT )และเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสําอางล้านนา (LCCT) ณ ห้องทองกวาว1 ชั้น2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2563
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกของผู้ประกอบการกับหน่วยให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับมาตรฐานและขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาสู่ตลาดสากล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย
สำหรับการประชุมดังกล่าวมีกิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ธุรกิจเครื่องสำอางไทยไปตลาดโลก” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ คุณวิริยะ พึ่งสุนทร ประธานบริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ภก.อนันต์ ชัยกิจวัฒนะ ผจก.บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จก. พร้อมทั้งการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการฯ รายใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเครื่องสำอางทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน