สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมใหญ่สมาชิกชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส

26-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

ชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สมาชิกชมรมนักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ณ ห้องประชุมอินทนิล กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น