สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุม เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการพัฒนากิจการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความทันสมัย ตอบรับกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสา

7-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมความรู้ด้านสื่อสารองค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการพัฒนากิจการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความทันสมัย ตอบรับกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562