สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2562

18-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่