สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสินภาค 8

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ธนาคารออมสิน จัดการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ธนาคารออมสินภาค 8 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่