สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การสัมมนาหลักสูตร“การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน”

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเชียงใหม่ จัดการสัมมนาหลักสูตร“การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน” วิทยากรโดย
1. คุณประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ 2. คุณศิวะรักษ์ พินิจารมย์ 3. ผศ.สมชาย ศุภธาดา เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่