สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ National Assessor : NA ในแผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division)

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ National Assessor : NA ในแผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies Division) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา