สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Happy Money “วางแผนการเงินวันนี้ชีวิตสดใสในอนาคต”

7-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Happy Money “วางแผนการเงินวันนี้ชีวิตสดใสในอนาคต” โดยมี รศ.นพ รณภา เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิด และ บรรยายโดย คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 ท่าน